ANBI instelling

Stichting Let’s Move heeft bij de belastingdienst een aanvraag ingediend om geregistreerd te worden als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Na erkenning zijn giften aan Let’s Move fiscaal aftrekbaar. In het kader van transparantie met betrekking tot het gevoerde (financiële) beleid van de stichting Let’s Move, hieronder de informatie conform de regelgeving van de belastingdienst:

  • RSIN nummer: 858297218

  • Voor samenstelling Raad van Toezicht, Centrale beleidsvisie, Beloningsbeleid: zie website Unitus (Informatie, Bestuur en toezicht en ANBI)

  • Raad van Bestuur: Paul Horsmans / 0495-697900 / p.horsmans@unitus.nl

  • Manager: Theo van Ekerschot / 0495-697900 / t.van.ekerschot@puntwelzijn.nl

  • Doelstelling(statuten):

1. De stichting heeft tot doel het bevorderen van sport, bewegen en een gezonde leefstijl in al zijn verschijningsvormen;
2. De stichting tracht dit doel te bereiken door:

a. Het promoten van gezond gedrag;

b. Het inzetten van sport, bewegen en een gezonde leefstijl als pedagogisch middel en het bieden van sport- en beweegonderwijs;

c. Samen te werken met ketenpartners.

  • Jaarverslag 2017 / Staat van baten en lasten 2017
    De stichting Let’s Move is pas vanaf 2018 actief, en zal om deze reden pas in de loop van 2019 voor het eerst een inhoudelijke en financiële verantwoording afleggen.

  • Organogram Klik hier

© 2018 door Let's Move