Bij de vereniging

Naast algemene ondersteuning van sportverenigingen zet Let’s Move een aantal combinatiefunctionarissen (sportprofessionals). Hieronder een korte uitleg. 

De combinatiefunctionaris sportvereniging werkt aan het versterken van de maatschappelijke functie van de betreffende sportvereniging en zet zich in voor sport in het onderwijs, direct na school en in de wijk.

De combinatiefunctionaris sport is verbonden aan een sportvereniging. De uren (maximaal 10 uur per week) zijn als volgt verdeeld:
- 40% eigen invulling door sportvereniging
- 40% is voor het promoten van de sport
- 20% ontwikkeling nieuwe activiteiten (voor doelgroepen zoals senioren, mensen met een beperking enz.)

De sportvereniging is “opdrachtgever” en verantwoordelijk voor de werkbesprekingen met de combinatiefunctionaris. Punt Welzijn ondersteunt verenigingen waar wenselijk of noodzakelijk. Samen staan zij voor goede begeleiding en een goed resultaat.

De verenigingen die meedoen zijn:
1. Basketbal Promotie Limburg 
2. Atletiek Vereniging Weert
3. Hockey Vereniging Weert
4. Zwem en Polo Club de Rog ism Zwembad de IJzeren man
5. Handbal Vereniging Rapiditas

Wilt u meer weten wat Let’s Move voor uw sportorganisatie kan betekenen, neem dan contact met ons. U kunt een mail sturen naar n.peulen@puntwelzijn.nl of bel naar 0495-697900. 

© 2018 door Let's Move