Weert Positief Gezond!

Positieve Gezondheid gaat over hoe wij veerkrachtig en betekenisvol kunnen leven. Het begrip gezondheid bestrijkt een veel breder gebied dan alleen maar ons lichamelijk functioneren. 

Positieve Gezondheid gaat dus niet uit van ziekte en hetgeen niet goed gaat, maar vertrekt vanuit hetgeen er wél goed gaat. Positieve Gezondheid kijkt naar het lichamelijk, psychisch en spiritueel functioneren, als ook naar de kwaliteit van leven, maatschappelijke participatie en dagelijks functioneren. Met Weert Positief Gezond wil Let's Move inwoners van Weert inspireren en faciliteren voor een gezond en hoge kwaliteit van leven.

Meer info!

We willen iedereen graag helpen om gezonder te leven en meer te bewegen. Daarvoor hebben we de hulp ingeroepen van Anna en Billie. Zij geven advies aan jong en oud en geven het juiste voorbeeld. 

© 2018 door Let's Move